KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FutureMeds Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-088) przy ul. Swobodnej 8A (dalej: FutureMeds).

2. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących ochrony danych osobowych w FutureMeds można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: (iod@futuremeds.com).

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona pod formularzem kontaktowym (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu przez FutureMeds oraz poinformowania Pani/Pana o możliwości udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych, oceny możliwości zakwalifikowania do badań klinicznych i zaproszenia do udziału w takim badaniu.

5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu FutureMeds, którym FutureMeds danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. FutureMeds będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania niniejszej zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

10. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem.

11. Decyzje na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).