KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FutureMeds sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-088), przy ul. Swobodnej 8A.

2. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących ochrony danych osobowych w FutureMeds można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: (iod@futuremeds.com).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy działu HR administratora danych.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rekrutacji, oraz później na potrzeby dalszych rekrutacji w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku. Po upływie tego okresu zostaną usunięte.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność uczestniczenia w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.