Badanie kliniczne: nadciśnienie tętnicze oporne

Bezpłatne badania krwi z oznaczeniem poziomu TSH lub PSA

Bezpłatne badania gęstości kości (densytometria)

Badanie kliniczne: problemy lipidowe u osób po zdarzeniach sercowo-naczyniowych