fbpx

Nadciśnienie tętnicze oporne (NTO)

Badanie kliniczne

Kto może wziąć udział w badaniu klinicznym?

Centrum Medyczne FutureMeds prowadzi badania kliniczne dotyczące nowych metod leczenia nadciśnienia tętniczego opornego (NTO).

Główne kryteria kwalifikacji do badania klinicznego to:

 • wiek: powyżej 18. roku życia
 • rozpoznanie: nadciśnienie tętnicze oporne

Osoby zainteresowane poznaniem szczegółów prowadzonych badań mogą zostać umówione się na bezpłatną konsultację z lekarzem w jednej z placówek FutureMeds zlokalizowanych w Warszawie oraz Łodzi.

Podczas wizyty lekarz zapozna się z dokumentacją pacjenta oraz przedstawi potencjalne możliwości dostępne w ramach prowadzonych badań klinicznych.

Nadciśnienie tętnicze oporne (NTO)

Opis schorzenia

Nadciśnienie tętnicze oporne (tzw. lekooporne) to specyficzna postać nadciśnienia tętniczego, w którym nie uzyskuje się docelowych wartości ciśnienia tętniczego krwi, pomimo jednoczesnego stosowania 3 lekow hipotensyjnych z różnych grup.

Kiedy mówimy o nadciśnieniu opornym? 

Aby sklasyfikować nadciśnienie tętnicze jako oporne, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • odpowiednie stosowanie systemu leczenia (obejmującego stosowanie maksymalnej dawki diuretyku) nie doprowadziło do obniżenia ciśnienia tętniczego poniżej 140 mmHg c. skurczowego i/lub poniżej 90 mmHg c. rozkurczowego;
 • nieprawidłowe pomiary ciśnienia tętniczego;
 • wykluczenie oporności rzekome, wynikającej m.in. z nieprzestrzegania zaleceń lekarskich.

Kto jest szczególnie narażony?

Czynniki przyczyniające się do zwiększenia ryzyka to np.:

 • podeszły wiek
 • otyłość
 • nadmierne spożycie soli
 • długotrwałe niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • choroby współistniejące (np. cukrzyca lub miażdżyca).

Centrum Medyczne FutureMeds prowadzi badanie kliniczne nowych metod leczenia opornego nadciśnienia tętniczego. Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu w celu sprawdzenia możliwości kwalifikacji do udziału w w prowadzonym badaniu.

Jesteś zainteresowany bezpłatną konsultacją?

Celem umówienia wizyty prosimy o telefon na numer: +48 71 300 39 89

lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy

Wypełnienie poniższego formularza pozwoli nam skontaktować się z Tobą

  Imię *
  Nazwisko
  E-mail *
  Telefon *
  Wybierz badanie *
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?
  Wybierz miasto?

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celu umożliwienia kontaktu przez podmioty z Grupy FutureMeds za pośrednictwem wiadomości e-mail, wiadomości tekstowej (SMS) oraz rozmowy telefonicznej oraz poinformowania mnie o możliwości udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii, tj. danych dotyczących zdrowia, które zostaną przeze mnie podane w formularzu lub podczas rozmowy telefonicznej z podmiotem z Grupy FutureMeds w celu oceny możliwości zakwalifikowania mnie do badań klinicznych i zaproszenia do udziału w takim badaniu.


  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jest niezbędne, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w celu umówienia na konsultacje medyczne.Mając na względzie podane przeze mnie dane w formularzu, wyrażam zgodę na kontakt przez podmioty z Grupy FutureMeds za pośrednictwem wiadomości e-mail, wiadomości tekstowej (SMS), rozmowy telefonicznej. Zgody mogą być wycofane w każdym czasie. Wyrażenie zgód jest dobrowolne, jednak jest niezbędne, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w celu umówienia na konsultacje i ocenić czy możemy zakwalifikować Cię do badań klinicznych. Metody kontaktu będą powiązane z kategoriami danych osobowych dobrowolnie wskazanych powyżej. Przykładowo: jeśli w formularzu podasz wyłącznie adres e-mail, nie będą kierowane do Ciebie wiadomości SMS.

  Jednocześnie informujemy, że współadministratorami Twoich danych osobowych są podmioty z Grupy FutureMeds.

  CZYTAJ WIĘCEJ

  * - pola obowiązkowe

  Nadciśnienie tętnicze oporne – czym jest i jak się przejawia? Objawy, leczenie, przyczyny

  Nadciśnienie tętnicze oporne (NTO) definiuje się jako sytuację, w której pomimo stosowania trzech różnych leków hipotensyjnych, w tym diuretyku, w pełnych dawkach, ciśnienie tętnicze pacjenta pozostaje powyżej pożądanych wartości. Jest to stan szczególnie trudny dla pacjentów i lekarzy, ponieważ mimo intensywnego leczenia, optymalna kontrola ciśnienia krwi nie jest osiągana, co zwiększa ryzyko poważnych powikłań sercowo-naczyniowych.

  Objawy nadciśnienia tętniczego opornego

  Nadciśnienie tętnicze oporne może nie prezentować w sposób oczywisty. Często jest wykrywane podczas rutynowych badań lub po wystąpieniu powikłań związanych z długotrwałym, niekontrolowanym nadciśnieniem. Pacjenci mogą zgłaszać niespecyficzne symptomy, takie jak bóle głowy, zmęczenie czy zawroty głowy, a te mogą być przypisywane wielu innym przyczynom. Niestety, zbyt często są one lekceważone zarówno przez pacjentów, jak i lekarzy, co opóźnia właściwą diagnozę i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Jest to szczególnie niebezpieczne, gdyż długotrwałe, niekontrolowane nadciśnienie tętnicze może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia narządów wewnętrznych, w tym serca, nerek, mózgu i oczu, powodując nieodwracalne konsekwencje zdrowotne.

  Co powoduje nadciśnienie tętnicze oporne? Przyczyny i czynniki ryzyka

  Nadciśnienie tętnicze oporne może wynikać z wielu przyczyn, w tym z nieprzestrzegania zaleceń dotyczących stylu życia, takich jak zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna, ograniczenie spożycia alkoholu i zaprzestanie palenia tytoniu. Do innych czynników należą równoległe stosowanie leków i substancji wpływających na wzrost ciśnienia tętniczego, spośród których wyróżniamy szczególnie:

  • doustne leki antykoncepcyjne
  • leki psychotropowe
  • sterydy anaboliczne
  • leki hamujące łaknienie
  • glikokortykosteroidy
  • niesteroidowe leki przeciwzapalne
  • leki sympatykomimetyczne

  Czynnikami powodującymi chorobę mogą także być przewodnienie organizmu oraz nadciśnienie tętnicze wtórne wynikające z innych stanów zdrowotnych.

  Nadciśnienie tętnicze oporne – leczenie

  Leczenie nadciśnienia tętniczego opornego zaczyna się od dokładnej analizy sytuacji pacjenta oraz zidentyfikowania obecnych czynników ryzyka. Wymaga ono holistycznego podejścia, które obejmuje zarówno modyfikacje stylu życia, jak i optymalizację leczenia farmakologicznego. Pierwszym krokiem jest maksymalizacja zaangażowania pacjenta w proces leczenia poprzez edukację na temat znaczenia przestrzegania zaleceń lekarskich, regularne pomiary ciśnienia w domu i częstsze wizyty kontrolne. Wśród leków hipotensyjnych szczególną rolę odgrywają diuretyki, które są modyfikowane lub uzupełniane o leki z nowych grup terapeutycznych, aby osiągnąć zamierzony efekt. W trudnych przypadkach, gdzie standardowe podejścia terapeutyczne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, zaleca się skierowanie pacjenta do specjalistycznych ośrodków hipertensjologii.

  Nadciśnienie tętnicze oporne to wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne. Wymaga ono wszechstronnego podejścia obejmującego zarówno modyfikacje stylu życia, jak i optymalizację leczenia farmakologicznego. Właściwa diagnoza, zrozumienie przyczyn i skuteczne leczenie są kluczowe dla poprawy prognozy pacjentów z nadciśnieniem tętniczem opornym.

  Nadciśnienie tętnicze oporne – badania kliniczne w Centrum Medycznym FutureMeds

  Centrum Medyczne FutureMeds prowadzi badania kliniczne skierowane do pacjentów z nadciśnieniem tętniczym opornym (NTO). Udział w badaniu mogą wziąć osoby powyżej 18. roku życia, które mają rozpoznane schorzenie.

  Dla wszystkich zainteresowanych Centrum Medyczne FutureMeds oferuje bezpłatne konsultacje lekarskie w wybranych placówkach. Podczas spotkania z lekarzem pacjenci będą mieli okazję zapoznać się z detalami badania, a także omówić swoją dotychczasową historię leczenia i możliwości kwalifikacji do udziału w programie. Jest to możliwość na skorzystanie z nowatorskich terapii, które mogą zaoferować skuteczniejsze rozwiązania w kontrolowaniu nadciśnienia.

  © Wszelkie prawa zastrzeżone przez FutureMeds Sp. z o.o. 2024