POCHP: diagnoza, badania i indywidualne podejście do leczenia choroby płuc