Badanie kliniczne: nadciśnienie tętnicze oporne

Badanie kliniczne: problemy lipidowe u osób po zdarzeniach sercowo-naczyniowych