Bezpłatne badania krwi oraz bezpłatne badanie wątroby Fibroscan

Bezpłatne badania krwi z oznaczeniem poziomu TSH lub PSA