KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW PROFILU CENTRUM MEDYCZNE FUTUREMEDS NA PORTALU FACEBOOK

 

Ochrona danych osobowych i Twojej prywatności ma kluczowe znaczenie dla Grupy FutureMeds. W klauzuli chcemy jasno, zwięźle i przejrzyście poinformować Cię o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

Kto jest administratorem moich danych?

Współadministratorami Twoich danych osobowych wskazanych w umowie są podmioty z Grupy FutureMeds,
tj.:

  1. FutureMeds Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-088) przy ul. Legnickiej 16 (dalej: FutureMeds);
  2. FutureMeds Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32 (dalej: FutureMeds Zdrowie);
  3. Krakowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-501) przy ul. Kopernika 32 (dalej: KCM);

– zwane dalej łącznie: Grupa FutureMeds lub Współadministratorzy.

Współadministratorzy w ramach zawartej umowy o przepływie danych osobowych w Grupie FutureMeds, w tym regulującej kwestie współadministrowania, wspólnie uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodnili, że:

  1. Futuremeds sp. z o.o. jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie wykonywania przysługujących Ci praw. Żądanie dotyczące realizacji Twoich praw należy skierować na adres iod@futuremeds.com. W przypadku zgłoszenia żądania do jednego
    ze Współadministratorów, umożliwi on wykonanie praw lub przekaże Twoje żądanie w tym zakresie
    do FutureMeds sp. z o.o.
  2. FutureMeds sp. z o.o. jest odpowiedzialny za procesy związane z wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących działania w obszarze związanym z realizacją współpracy.

Ustanowiliśmy wspólnego Inspektora Ochrony Danych – Panią Roksanę Lejpamer, z którą można się skontaktować za pośrednictwem e maila: iod@futuremeds.com lub pisemnie na adres siedziby Współadministratora wskazany powyżej.

 

W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo są przetwarzane moje dane?

Twoje dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach profilu Centrum Medyczne FutureMeds dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/Przychodnia.Futuremeds/, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook.

Podstawą przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki. Twoje dane przetwarzamy do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub do momentu ustania celów przetwarzania.

Jeżeli przekażesz nam swoje dane osobowe poprzez formularz, za pośrednictwem którego możesz zapisać się na bezpłatne badania organizowane przez spółki z Grupy FutureMeds wówczas przetwarzamy Twoje dane w celu umożliwienia kontaktu przez Grupę FutureMeds oraz poinformowania Cię o możliwości udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych. Dane szczególnej kategorii, tj. dane o zdrowiu, zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub podczas nagrywanej rozmowy telefonicznej, są przetwarzane w celu oceny możliwości zakwalifikowania Cię do badań klinicznych i zaproszenia do udziału w takim badaniu.

Wówczas podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), która może być wycofana w każdym czasie, co nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

 

Czy ktoś jeszcze ma dostęp do moich danych?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto, Twoje dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Limited (administratorowi portalu Facebook).

Dodatkowo, administrator portalu Facebook, jako dostawca narzędzi, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z profilu Centrum Medyczne FutureMeds i jako współadministrator może przetwarzać te dane we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności Facebook
w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających profil Centrum Medyczne FutureMeds. W oparciu o tak zebrane dane Facebook może tworzyć anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających), które mogą być udostępniane Grupie FutureMeds jako prowadzącemu profil. Informacje o przetwarzaniu danych przez Facebook możesz znaleźć tutaj

 

Jakie mam prawa?

Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Ci także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Grupę FutureMeds z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

FutureMeds może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza zawierającego dane osobowe). Niezależnie od kontaktu
z FutureMeds w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu Facebook, możesz kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na realizowane przez Grupę FutureMeds przetwarzanie Twoich danych do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Czy muszę podawać moje dane?

Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z profilu Centrum Medyczne FutureMeds
na Facebooku.