Rozpoznanie Nieprawidłowego Tętna Spoczynkowego (NTO): diagnoza, badania i ocena ryzyka sercowego

Badanie kliniczne: nadciśnienie tętnicze oporne