AKTULANOŚCI

Bezpłatne badania krwi z oznaczeniem poziomu TSH lub PSA

Bezpłatne badania gęstości kości (densytometria)