Kardiologia: innowacyjne metody leczenia i profesjonalna opieka kardiologiczna

Bezpłatne badania krwi oraz bezpłatne badanie wątroby Fibroscan

Badanie kliniczne: nadciśnienie tętnicze oporne

Bezpłatne badania krwi z oznaczeniem poziomu TSH lub PSA

Badanie kliniczne: problemy lipidowe u osób po zdarzeniach sercowo-naczyniowych